โรงเรียนศูนย์วิชาการอาจารย์ชูชาติ (FOCUS)

ติดต่อสมัครเรียน วันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 11.00-17.00 น. (หยุดวันพุธ) , วันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน : 02-322-6809 , 02-322-2633

เบอร์โทรติดต่อมือถือ : 086-332-7864 , 086-332-2635

คอร์สติวเข้มเดือน ตุลาคม 2558 เริ่มเรียนวันที่ 26 ก.ย. 58 - 22 ต.ค. 58

เดือน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ก.ย.
-
26
27
ต.ค.
-
3
4
-
-
-
8
9
10
11
-
13
14
15
16
17
-
-
20
21
22

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-2-3 เริ่มเรียนวันที่ 25 พ.ค. 58 - 18 ก.ย. 58

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-2-3

วิชาที่เปิดสอน :คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

วัน
เวลา
ม.1
ม.2
ม.3
วันจันทร์
15.50 - 16.40 น.
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
16.50 - 17.40 น.
วิทยาศาสตร์
วันอังคาร
15.50 - 16.40 น.
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา
16.50 - 17.40 น.
วันพุธ
--------------------หยุด--------------------
วันพฤหัสบดี
15.50 - 16.40 น.
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
16.50 - 17.40 น.
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์
15.50 - 16.40 น.
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์เสริม
วิทยาศาสตร์
16.50 - 17.40 น.
คณิตศาสตร์เสริม
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ตาราง และเวลาเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่องรายละเอียดวันที่ประกาศ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3 - 4 มกราคม 2557กำหนดให้วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 มกราคม 2557 เป็นวันหยุด29/11/2557
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6 - 7 ธันวาคม 2557กำหนดให้วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 ธันวาคม 2557 มีการเรียนการสอน29/11/2557

บริการเว็บเพจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

TUP.COM ข้อมูล คลิกที่นี่

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา พื้นที่กทม. เขต 2

bangkok2.org คลิกที่นี่

คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา

Eduzone.com คลิกที่นี่

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 กทม.

obec.go.th คลิกที่นี่

Copyright © 2010 focus-school.ac.th