โรงเรียนศูนย์วิชาการอาจารย์ชูชาติ (FOCUS)

ติดต่อสมัครเรียน วันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 11.00-17.00 น. (หยุดวันพุธ) , วันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน : 02-322-6809 , 02-322-2633

เบอร์โทรติดต่อมือถือ : 087-510-0515 , 086-332-7864 , 086-332-2635

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-2-3

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-2-3

วิชาที่เปิดสอน :คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

วัน
เวลา
ม.1
ม.2
ม.3
วันจันทร์
15.50 - 16.40 น.
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
16.50 - 17.40 น.
วิทยาศาสตร์
วันอังคาร
15.50 - 16.40 น.
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา
16.50 - 17.40 น.
วันพุธ
--------------------หยุด--------------------
วันพฤหัสบดี
15.50 - 16.40 น.
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
16.50 - 17.40 น.
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์
15.50 - 16.40 น.
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์เสริม
วิทยาศาสตร์
16.50 - 17.40 น.
คณิตศาสตร์เสริม
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ตาราง และเวลาเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่องรายละเอียดวันที่ประกาศ
ประกาศเรียนช่วงวันจันทร์-ศุกร์ชั้น ม.1-2-3 ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 15:00 - 17:00 น.3/11/2556
เปิดเรียนช่วงวันจันทร์-ศุกร์ ม.1-2-3โรงเรียนกวดวิชาเลื่อนเปิดการเรียนการสอนในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 255631/10/2556
หยุดวันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2556วันเสาร์-อาทิตย์ ทางโรงเรียนกวดวิชาศูนย์วิชาการโฟกัส ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 และเรียนตามปกติในอาทิตย์ถัดไป10/8/2556
ประกาศหยุดวันที่ 17 มิ.ย.56โรงเรียนโฟกัสประกาศหยุดวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2556 ระยะเวลา 1 วัน16/6/2556

บริการเว็บเพจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

TUP.COM ข้อมูล คลิกที่นี่

รับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2

bangkok2.org คลิกที่นี่

คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา

Eduzone.com คลิกที่นี่

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 กทม.

obec.go.th คลิกที่นี่