โรงเรียนศูนย์วิชาการอาจารย์ชูชาติ (FOCUS)

ติดต่อสมัครเรียน วันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 11.00-17.00 น. (หยุดวันพุธ) , วันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 - 16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน : 02-322-6809 , 02-322-2633

เบอร์โทรติดต่อมือถือ : 086-332-7864 , 086-332-2635

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-2-3

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-2-3

วิชาที่เปิดสอน :คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

วัน
เวลา
ม.1
ม.2
ม.3
วันจันทร์
15.50 - 16.40 น.
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
16.50 - 17.40 น.
วิทยาศาสตร์
วันอังคาร
15.50 - 16.40 น.
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา
16.50 - 17.40 น.
วันพุธ
--------------------หยุด--------------------
วันพฤหัสบดี
15.50 - 16.40 น.
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
16.50 - 17.40 น.
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์
15.50 - 16.40 น.
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์เสริม
วิทยาศาสตร์
16.50 - 17.40 น.
คณิตศาสตร์เสริม
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ตาราง และเวลาเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่องรายละเอียดวันที่ประกาศ
ปิดภาคเรียนที่ 1/2557คอร์สภาคเรียนที่ 1/2557 ปิดการศึกษาวันที่ 20-21 กันยายน 25579/8/2557
ปิดโรงเรียนโฟกัสช่วงวันแม่ทางโรงเรียนจะหยุดเรียนวันที่ 9 สิงหาคม 2557 - 12 สิงหาคม 25579/8/2557

บริการเว็บเพจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

TUP.COM ข้อมูล คลิกที่นี่

รับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2

bangkok2.org คลิกที่นี่

คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา

Eduzone.com คลิกที่นี่

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 กทม.

obec.go.th คลิกที่นี่

คอร์สภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ชั้น ป.4-5-6 และ ชั้น ม.1-2-3 (เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)
Copyright © 2010 focus-school.ac.th